Bonitační kód povahy

Bonitační karta současná | Bonitační karta původní | Zpět na předchozí stránku

A | B | C | D | E

A: hodnocení projevu psa, zejména při posuzování

 • A0: Temperamentní, ovladatelný, bez projevu strachu či agresivity
 • A1: Hůře ovladatelný, při předvedení nevydrží v postoji,. Nebo jedinec bez projevu temperamentu, nadměrně klidný, omezená aktivní reakce
 • A2: Nejistý, uhýbá, projevuje strach z neznámého prostředí či předmětů. Uhýbá při měření či kontrole zubů.
 • A3: Silné projevy strachu bez agresivity
 • A4: Mírná agresivita, nebo agresivita vůči psům
 • A5: Agresivita vůči lidem, nebo obtížně zvladatelná agresivita vůči psům

B: temperament - snaha spolupracovat

 • B0: Pes projevuje živý zájem o předmět (hračku) v ruce psovoda. Po odhození za ním vybíhá a přináší psovodovi na první pokus.
 • B1: Pes má zájem o odhozený předmět, radostně vyběhne a uchopí předmět, ale psovodovi donese až na více pokusů.
 • B2: Pes projevuje zájem o předmět až po větším vyprovokování nebo k předmětu dojde a více nejeví zájem, psovod psa přivolá.
 • B3: Pes projevuje zájem o odhozený předmět, ale psovod není schopen psa přivolat ani přes opakované pokusy.
 • B4: Pes projevuje jen minimální zájem nebo pes nereaguje na odhozený předmět, nutno opakovat, psovod psa přivolá.
 • B5: Pes je zcela flegmatický, nejeví zájem o psovoda či předměty, ani o dění v jeho okolí

C: nárazový zvuk - odolnost nervové soustavy

 • C0: Pes nereaguje - maximálně projeví mírnou reakci
 • C1: Aktivní reakce - štěkot
 • C2: Pes projevuje mírný strach- sklopí uši, stažený ocas apod.
 • C4: Zjevná bázlivost psa, pes se bojí, nereaguje na psovoda, má snahu utéci
 • C5: Pes se z bázlivosti stává agresivním

D: průchod skupinou osob

 • D0: Pes je dobře ovladatelný, neprojevuje agresivitu ani strach
 • D1: Pes je hůře ovladatelný
 • D2: Pes projevuje nejistotu, až mírný strach
 • D3: Pes se ze strachu vzpíná, nechce vejít do skupiny, ale skupinou projde
 • D4: Pes se ze strachu stává agresivním na lidi ve skupině
 • D5: Pes je agresivní vůči lidem

E: průchod skupinou osob, z níž jedna vede psa

 • E0: Pes je dobře ovladatelný, neprojevuje agresivitu ani strach
 • E1: Pes je hůře ovladatelný
 • E2: Pes projevuje nejistotu, až mírný strach
 • E3: Pes projevuje mírnou agresivitu vůči psu, po napomenutí se zklidní
 • E4: Pes projevuje agresivitu i přes napomenutí psovoda
 • E5: Pes je agresivní vůči psům

Jdi na začátek stránky Na začátek stránky

Webdesign © 2005 PROKOP software. Obsah © 2005 Iva Prokopová