Pracovní hodnocení (Šampion práce)

Endy Bryvilsár při práci - má složenou zkoušku IPO3

CACT (Certifikate d´Aptitude au Championat de Travail) - čekatelství šampionátu práce (výkonu) se uděluje nejlepšímu jedinci plemene na mezinárodních, republikových, národních nebo speciálních (klubových) soutěžích a zkouškách z výkonu (dále jen soutěžích), konaných v České republice, na kterých jsou discipliny schválené pro udělování tohoto titulu a zařazených na základě požadavků členů ČMKU do plánu vrcholných výcvikových akcí na příslušný rok. ). Daný pes nebo fena se musí umístnit na 1.místě, a to nejméně s oceněním "velmi dobrý". Tento titul se může udělit psovi i feně, kteří již titul "Šampion práce" mají. Návrh na tento titul může navrhnout pouze sbor rozhodčích delegovaný na danou akci a to pouze za mimořádně kvalitní výkony v průběhu celé soutěže. Druhý pes v pořadí může obdržet Res. CACT, taktéž za předpokladu získání min. známky "velmi dobrý". CACT i Res.CACT se zapisuje do výkonnostní knížky psa a psovod obdrží osvědčení vystavené rozhodčím. Titul není nárokový a je udělován pouze za mimořádné kvalitní výkony předváděné v průběhu celé soutěžní sezony.

Šampion práce (výkonu) ČR - k tomuto titulu musí jedinec získat tři tituly CACT v období dvou výcvikových sezon, z toho min.jednou na mezinárodní, republikové, národní nebo svazové vrcholové soutěži, a dvakrát na vrcholových klubových soutěžích

CACIT (Certificate d´Aptitude au Championat Internationale de Travail) - osvědčení o mezinárodním čekatelství šampionátu ve výkonu - zadává se na mezinárodních soutěžích FCI)

Jdi na začátek stránky Na začátek stránky

Webdesign © 2005 PROKOP software. Obsah © 2005 Iva Prokopová